VI SER TILL ATT KONSUMENTER OCH FÖRETAG MÖTS PÅ ETT SMARTARE SÄTT.


I en snabbt föränderlig värld blir kundresan allt mer komplex med mötespunkter i allt fler kanaler, både off- och online. 

- - - - -

Det blir därför allt viktigare att få kontroll över när, var, hur och varför en kund blir intresserad av ett budskap, eller ett erbjudande.

VI ÄR BYRÅN SOM KAN BÅDE DATA DRIVEN OCH TRADITIONELL KOMMUNIKATION  


Xworks är en omnichannel-byrå som kombinerar olika kompetenser som hjälper dig navigera på ett smart sätt mellan traditionell och datadriven kommunikationsteknologin.

- - - - -

Xworks är pionjärer inom datadriven personifierad kommunikation och har under 10 års tid skapat värdeskapande kommunikation som nyttjat en smart mix av digitala, analoga och fysiska kanaler.


- - - - -


Välkommen att kontakta oss om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att skapa en smart omni-kommunikation som genererar uppskattning utöver det vanliga. 

- - - - -

Ta kontakt med oss redan idag så ska berätta vad som går att göra med en smart och mixad kommunikation


SEDAN 2010 HAR VI SKAPAT INTEGRERAD
OMNICHANNEL KOMMUNIKATION


Vi har mångårig erfarenhet av internkommunikation, marknadsföring och försäljning. Under årens lopp har vi genomfört omnichannel baserade lösningar för både stora och mindre företag inom både B2B och B2C.

– – – – – –

Vi har bland annat utfört uppdrag för varumärken såsom Renault, BMW, Bliwa försäkringsbolag, Cisco, HP, Niscayah (nu Stanley Security), LKAB Wassara, Xeroxs, NVC Lighting, ITS Nordic, Management events, Logica (nu CGI), Myresjöhus mfl.

– – – – – –

Exempelvis har vi utvecklat ett unikt helhetskoncept bilhandeln som ger både generalagenter och handlare effektiva möjligheter att ta ett smart helhetsgrepp över hela sin kundbearbetning och sitt interna marknads- och försäljningsarbete.

– – – – – –

  
Med Xworks branschanpassade plattform får alla inblandade parter full kontroll på sin kommunikation och kundbeteende genom hela kundresan. Detta så alla vet när, var, hur och varför en presumtiv kund blir intresserad av ett erbjudande.

Plattformen samordnar allt arbetet på central, lokal, intern och extern nivå – från kontakt till kontrakt. Den ser till att alla inblande parter har automatisk koll på både kund-och medarbeterkontakter, och detta i realtid.

– – – – – –

Nyckeln till vår framgång är vårt helhetsbaserade "holistiska" och omni-baserade synsätt där vi låter teknik, kreativitet och affärsmässighet kombineras med givande upplevelser genom hela kund- och medarbetarresan.

Smart personlig datadriven Omnichanell baserd marketing automation kommunikation

DET ÄR SMARTARE ATT VARA PERSONLIG ÄN OPERSONLIG

Vi vet att opersonliga kampanjer med generella budskap och erbjudanden till alla, sällan träffar rätt. Att vara opersonlig och orelevant är oekonomiskt och tröttar oftast ut mottagaren.

- - - - -

Opersonlig masskommunikation behöver stora volymer för att nå resultat och genererar ett stort ”spill” då den även når till många som ej är mottagliga vid tillfället.

- - - - -

Välkommen till en personlig och relevant kommunikation

UPPSKATTAD KOMMUNIKATION

=
SMART SEGMENTERING PLUS EMPATI FÖR MÅLGRUPPEN

Det fungerar inte längre att utgå från bara en modell när man beskriver en målgrupp, ett segment eller olika personas.


- - - - -


Människors beteende är starkt länkade till omgivningen och allt som sker i ett givet sammanhang. Vi är alla olika ”personas” vid olika tillfällen och situationer.


- - - - -


XWorks segmenteringsmodell kombinerar explicit profilbaserad data med implicit beteendebaserade datan och nyttjar den på ett sätt som gör att kommunikationen blir mer träffsäker, relevant och uppskattad av mottagaren.

- - - - -


Ta kontakt med oss om du vill veta mer

PERSONIFIERA, MÄT OCH AUTOMATISERA ER KOMMUNIKATIONEN

PERSONIFIERA, MÄT
 OCH AUTOMATISERA I REALTID

Med hjälp av relevant data på personnivå går det att föra en smart och mätbar dialog med kunden och där över tid lär sig allt mer mer om kundens behov, önskemål, intressen, beteenden m.m.

- - - - -Genom att spåra, fånga in och analysera data i realtid kan vi skapa en personlig, relevant och automatiserad kommunikation som når fram och skapar uppskattning.

- - - - -

Låt oss hjälpa er att utveckla en personlig och mätbar kommunikation som levererar resultat

VI ÄR ALLA UNIKA

Varje kund och utmaning är unik. Vi anpassar strategi, taktik samt val av plattform och expertis, utifrån vad varje enskild kund vill uppnå med sitt uppdrag och kommunikation.

- - - - -

Tillsammans med vårt partnernätverket inom olika discipliner omsätter vi uppdrag till kommunikationslösningar som leverar intresse, uppskattning, mätbara resultat och djupare insikter. 

VÅRA TJÄNSTER

Tillsamans med våra partners erbjuder vi tjänster inom:

– Analys, strategi och taktik
– Målgrupp och segmentering
– Kommunikationsflöde
– Innehållsproduktion
– Programmering
– Databashantering
– CRM
– Systems integrations
– SEO/SEM
– Projektledning

- - - - -


– Design
_ Original
– Copy
– Illustrations- och bildhantering
– Film- och video
– Originalsättning
– Printning
– Efterbehandling
– Distribution och lager
– Produktionsledning

Kontakta oss gärna om vår tjänster och partners

DATA OCH DJUPARE KUNDINSIKTER ÄR IDAG HYGIENFAKTORER

RELEVANT DATA ÄR GRUNDEN FÖR EN LYCKAD KOMMUNIKATION

Data av olika slag är idag en hygienfaktor och ett fundament för att skapa en personifierad och relevant kommunikation som levererar mätbarhet och en positiv upplevelse genom hela kundresan.

- - - - -

Med hjälp av data och smarta "algoritmer" levererar vi rätt budskap / erbjudande till rätt kund vid rätt tillfälle och i rätt kanal.
 
- - - - -

Vi hjälper er att nyttja era datkallor för att skapa en relevant och personlig kommunikation

NYA BETEENDEN STÄLLER KRAV PÅ ETT STÖRRE HELHETSGREPP

NYA KUNDBETEENDEN STÄLLER KRAV PÅ ETT HELHETSGREPP

Dagens kundbeteenden ställer högre krav på att kommunikationen samordnas både internt och och externt samt att den integreras sömlöst mellan olika kanaler och kommunikationspunkter.

– – – – – –

Vi hjälper er att ta ett helhetsbaserat omni-grepp om er kommunikation på alla nivåer och platser på ett sätt så att ni kan leverera en helhetsupplevelse utöver det vanliga. 
 
– – – – – –

Kontakta oss så berätta hur ni samordnar och integrerar er kommunikation på bästa vis

EN SAMORDNAD OMNICHANNEL STRATEGI LEVERERAR BÄTTRE VARUMÄRKESUPPLEVELSE

OMNI-BASERADE KOMMUNIKATION LEVERERAR BÄTTRE UPPLEVELSER

Med hjälp av en insikts- och datadriven omnichannel strategi hjälper vi våra kunder att optimerar varumärkesuppevelsen. Ovsätt målgrupp, tillfälle och plats. 

– – – – – –

En smart Omnichannel strategi ger effektiva möjligheter att:

– Integrera digitala, analoga och fysiska kanaler sömnlöst
– Möjligheter att kommunicera både online och offline
– Samordna både inbound och outbound kommunikation


Låt oss visa hur ni kan skapa en smart och givande omnichannel dialog redan idag

SMARTA FLÖDEN ÄR GRUNDEN FÖR EN LYCKAD KUNDUPPLEVELSE

SMARTA FLÖDEN SKAPAR EN KONSEKVENT OCH GIVANDE KOMMUNIKATION ÖVER TID 

Med hjälp av smarta kommunikationsflöden går det att föra en konsekvent och mätbar kommunikation som leder kunden genom hela kundresan, från kontakt till kontrakt.

– – – – – –

Ett smart uppsatt flöde automatiserar och anpassar kommunikationen sömnlöst i realtid utifrån profildata och agerande i olika kanaler.

– – – – – –

Bra uppsatta flöden skapar överblick och kontroll över vilka enheter som ingår, hur enheter i hänger ihop och innehåll och olika aktiviteter i kundresan. 

– – – – – –

Kontakta oss så ska vi berättar närmare hur ni planerar era kommuniktionsflöden

KONTAKTA ELLER
BESÖK OSS GÄRNA.

Du finner XWorks kontor på Sveavägen 98 där vi sitter tillsammans med vår systerbyrå IK Stockholm och andra kreativa företag i vårt nätverket av samarbetspartners. 

T-Bana: Rådmansgatan. 

Rolf Kjerrgren 
Mobil: +46 (0)73 672 55 50
E-post: rolf@xworks.se

© Copyright XWorks - All Rights Reserved